Viber Call
Телефон за поръчки: 0876681380 0876681380
Или ни пишете: от тук

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът www.pizzdonvito.com  - ПИЦА ФООРТУНА ЕООД, гр. София, ул. Гео Милев №37-А осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 • -Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата като клиент;
 • -Изпълнение на задълженията на Администраторът по договор от разстояние с Вас;
 • -Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • -Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 • -Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия -на Администратора;
 • -За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.2. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:
 • -Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга - продажба на стоки онлайн;
 • -Статистически цели;
 • -Счетоводни цели;
 • -Защита на информационната сигурност;
 • -Разрешаване на спорове между Вас и трети лица.
(2) Администраторът спазва следните принципи при обработка на Вашите лични данни:
 • -законосъобразност, добросъвествност и прозрачност;
 • -ограничение на целите за обработване;
 • -съотносимост с целите за обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • -точност и актуалност на данните;
 • -ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • -цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 • -Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

III. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА АДМИНИСТРАТОРЪТ?

Чл.3. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • -Създаване на профил за използване на услугата (извършване на поръчка в уеб сайта) - целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
 • -Обработка на плащане за услугата и счетоводно отчитане - целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане за поръчаните продукти и водене на счетоводство;
 • -Обработка на поръчка на стока - целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронен магазин до краен клиент;
 • -Събиране на статистически данни при трети страни (Google Analytics) - целта на тази операция е да се подобри и оптимизира работата на онлайн магазина;
 •  
 • -Създаване на реклами и маркетингови предложения от Администраторът чрез трети страни (Facebook Pixel) с цел ангажиране на потребителя и предоставянето на най-подходящата оферта за него;
 • -Съхраняване на данни и предоставяне на качествен достъп до уебсайта www.pizzdonvito.com чрез използването на трети страни за хостинг и домейн (Суперхостинг.бг) - целта на тази операция е да осигурим най-доброто преживяване на потребителя и технически съпорт на услугата онлайн магазин, за да може във всеки един момент при възникване на технически проблем, да получим най-доброто обслужване и най-бързото решение;
 • -Изпращане на информационен бюлетин чрез имейл от Администраторът и трети страни - целта на тази операция е запознаване на потребителя с промоционални предложения и оферти, нови продукти и индивидуални оферти спрямо неговия интерес и изричното му съгласие.
(2) Администраторът събира от субекта на данните само такива лични данни, които са му необходими за предоставяне на услугата по изпълнение на договара със субекта на данните. За доставка чрез договор от разстояние, Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:
Ваши индивидуализирани данни (име и фамилия, телефон, електронна поща и адрес) - за целите на обработка и приемане на поръчката и доставката на поръчаните стоки от елекронния магазин:
 • -Име и фамилия - с цел идентификация на лицето, което е направило поръчка онлайн;
 • -Телефон - с цел обратна връзка и свързване на доставчиците при доставка на поръчаните продукти;
 • -Електронна поща имейл - с цел потвърждаване на поръчката и обратна връзка;
 • -Адрес - когато е необходим за доставка до адреси;
Вид и срок на ползваните от Вас услуги:
 • -Наличие на профил в електронния магазин - 3 години при пасивно използване; След този период, при липса на активност, данните в профила ще бъдат анонимнизирани или изтрити.
 • -Изпращане на информационен бюлетин чрез електронна поща от Адиминстраторът - 3 години в случай, че потребителят е заявил изричното си съгласие за получаването им п(3) Администраторът има право да откаже предоставянето на услугата или достъп до сайт без регистрация или предоставено съгласие за обработка на лични данни от субекта на данните, включително, но не само в следните случаи:
 • -Необходима е индивидуализация на субекта на данните за целите на получаване на поръчаните продукти, плащане и издаване на счетоводни документи;
 • -Предоставяната услуга изисква индивидуализация на субекта на данните, за целите на нормалното и качествено функциониране на услугата;
 • -Необходима е индивидуализация на субекта на данните за целите на изпълнение на изискванията за предоставяне на информация или упражняване на правата на субекта на данните по GDPR и приложимото право;
 • Исканата информация е необходима за изпълнение на задължения на Администратора, които той има съгласно приложимото законодателство.
(4) Администраторът Не събира и Не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • -разкриват расов или етнически произход;
 • -разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуална ориентация
(5) Администраторът обработва специалните категории данни по ал. 4 съгласно едно или повече от следните основания:
 • -Изрично предоставено от Вас съгласие;
 • -Изискване на трудовото право и правото на областта на социалната сигурност и закрила;
 • -Обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на Вас или друго физическо лице, когато е налице физическа или юридическа неспособност Вие да дадете лично съгласието си;
 • Вие сте направили данните си обществено достояние;
 • Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или при изпълнение на функциите на съдилищата;
 • Налице е важен обществен интерес на основание правото на ЕС или правото на държава-членка;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели.
(6) Личните данни са събрани от Администратора от следните източници:
 • -Електронен магазин и уеб платформата на Администратора - www.pizzadonvito.com чрез регистрация или контактна форма за обслужване на клиенти;
 • -Онлайн комуникация в социалната мрежа Фейсбук под формата на лични съобщения с Администратора или оставени като общодостъпен коментар под под постовете на Фесйбук страницата на Администратора - https://www.facebook.com/wwwpizzadonvitocom-145911908934/
 • - Електронната поща, когато потребителят се свързва с Администратора;
 • -Телефонен разговор за уточняване на детайли около поръчка или поръчка по телефона. 

IV. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл.4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години или законово изисквания за обработка на счетоводни документи, упоменат в Чл.3. (2). След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи  всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпъленение на дговора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

V. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Чл.5. (1) Администраторът не осъществява и няма да осъществява трансфер на лични данни на трети държави извън ЕС или международни организации.

VI. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ПРАВО НА ДОСТЪП
Чл.6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ ("ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН")
Чл.8. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължение да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • -личните данни повече не са необходими за целите, за които се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • -Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • -Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • -личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • -личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • -личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • -за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • -за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • -по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • -за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • -за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ
Чл.9. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • -оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • -обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ
Чл.10. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработване, необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:
 • -да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • -да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо под формата на стандартен и общоприет формат за експорт на данните - csv, exl или pdf.
ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.11. (1) Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако то би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Чл.12. (1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отсято до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Чл.13. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, която може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • -е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • -е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • -уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
(3) В случай, че Администраторът установи нарушение на сигурността на личните данни, той изпраща до Комисия за защита на личните данни уведомление за нарушението не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на данните да породи риск за правата и свободите на физическите лица.
(4) В случай, че след извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните, Администраторът установи, че обработването би могло да породи висок риск, Администраторът по своя преценка може да се консултира с Комисията за защита на личните данни.

VII. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл.14. (1) За целите на обработването на личните Ви данни и предоставянето на услугата - поръчка и доставка на стоки чрез онлайн поръчка - Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:
 • -Суперхостинг.бг - с цел съществуването на онлайн магазина, техническата му поддръжка и качественото съхранение на базите данни на осигурен и защитен сървър;
 • -Счетоводство - с цел обработка на поръчки, плащания и законово изискваните документи, отчети и справки;
 • -Държавни институции като Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, КЗЛД и други държавни и общински органи с цел изпълнение на законовите си задълженията към тях.

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл.15. (1) Администраторът е предприел всички необходими мерки за осигуряване защитата на Вашите лични данни като е извършил следните дейности:
 • -Ограничил е достъпа до Вашите лични данни единствено до Администраторът, отговарящ за защитата на личните данни и технически отговорните лица;
 • -Всички лични данни се съхраняват единствено в онлайн платформата на Администратора, до която има ограничен достъп;
 • -Всички данни и страници в електронния магазин на Администратора са криптирани посредством SSL сертификат, който прави онлайн пазаруването сигурно и по-безопасно;
 • -Администраторът се е погрижил за автоматизира Вашите права за достъп до личните Ви данни и правото на изтриване посредством техническо решение във Вашия профил.
 •  
 • -Създадени са поредица от вътрешни процедури и правила, с които се вземат организационни мерки.
 • -Извършена е оценка на въздействието на обработката на личните данни с оглед осигуряването на сигурност и демонстрация на съответствие с GDPR.
IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл.17. (1) Всички спорове между Администратори или между Администраторът и субекта на данните, могат да бъдат отнасяни за разрешаване към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Повече информация може да откриете на сайта на КЗЛД тук - https://www.cpdp.bg и в уебсайта на Европейската комисия и в частност Регламента за Защита на личните данни.
(2) Всички спорове между Администраторът и субектите на данните относно защитата на личните данни се разрешават доброволно чрез преговори между страните, като ако не постигнат съгласие, се разрешават от компетентните български съдилища.
 
 

Добавихте успешно продукт в кошницата!

Към кошницата